BluePrint Studio presents this weeks Photo of the Week      

Click here to open this email in a browser for a better visualisation of the content.

logo


This week in Photo of the Week 149:#

"Hulk"

photo of this weeks photo of the week
Photo: Maarten Zeehandelaar

Wat zou ik graag dat bruine vel vast willen pakken en eraf willen peuteren. Ik denk dat het dan kraakt en afbreekt. Dan ga ik op zoek naar een nieuw beginnetje, zet ik mijn nagels eronder en pel ik verder. Ik denk dat hoe dichter je bij de grond komt, hoe groener het vel is. Dat is niet lekker om te pulken want dat is veel te veel moeite.

Deze stengel staat waarschijnlijk tussen vele andere stengels waar je ook kan beginnen met pulken. Het is leuk want je hebt iets om handen en het laat makkelijk los. Je gaat steeds meer op in je werk en je vergeet alles en iedereen. Je hebt slechts nog ėėn taak en dat is het bruine vel van de stengels afpulken. Stel, hypothetisch gezien, dat je dit nu een uur zou doen. Dan zou het kunnen dat wat begon als ontspanning omslaat in een neurotische trektoestand. Verhit kijk je het veld rond en ziet hoeveel stengels je nog te gaan hebt. Je besluit dat je er nog een vierkante meter bij neemt en het er dan bij laat zitten. De zon zakt langzaam uit de hemel en werpt een twijfelachtige oranje gloed over het immense veld. Zweetdruppels parelen over je hoofd en sijpelen langs je rug je bilnaad in. Een vierkante meter later besef je je dat je er een rare vorm op na hebt gehouden en dat je net zo goed door kan pulken totdat je een mooie cirkel hebt. Als je vier uur later klaar bent zijn je handen vuil en pijnlijk bebloed. Je knieën en je rug voelen enigszins verzuurd en je denkt dat je een whiplash hebt. Desalniettemin heb je een prachtige cirkel gemaakt waar voorbijgangers waarschijnlijk niets van begrijpen. Uitgeput stap je op de fiets en rij je naar huis.


Text: Elske Helmich

Translation text Elske:

Oh how I would love to get my fingers on that brown bask and start skinning. I imagine how it might crackle and break off. I will then look for a new stub, dig my nails underneath it and peel away some more. I imagine the closer you get to the ground, the greener the bask. That isn't nice to pick at, just too much trouble.

This stem probably stands in the midst of many many other stems, that you can also pick at. It's fun, 'cause you have something to do and it comes off easily. You get more and more absorbed by your work and you forget everything and everyone. You have but one task: to peel that brown skin of those stems. Say, hypothetically speaking, you would do this for about an hour. It might then occur that what started out as a pleasant pastime transforms into a state of neurotic tearing. Heated you look around the field to see how many stems you still have to do. You decide to do one more square meter and then quit. The sun slowly sinks toward the horizon and casts a dubious orange glow over the immense field. Drops of sweat accumulate on your head to glide down your back and seep into your butt crack. One square meter later you realise what an odd shape you have created and how you might just as well go on until you have a perfect circle. When you are done, four hours later, your hands are dirty, painful and bloody. Your knees and back feel somewhat sour and you think you might have a whiplash. Nevertheless, you have created a magnificent circle that passersby probably won't be able to make any sense of at all. Exhausted you get on your bike and start out for home.

Translation: Peter-Jan Vermeij

Until the next Photo of the Week!

externe link externe link externe linkAbout the participants of the Photo of the Week


img2

Photo
of the Week

-project-

..started by Maarten displaying his weekly photographic endeavors. It has grown since then into a platform for authors and photographers to colaborate in a search of what text and image are to each other.

website
Photo of the Week

img2

Maarten
Zeehandelaar

-photographer-

..graduated as a philosopher at the University of Groningen, The Netherlands. Due to various life altering choices he now lives in Rio de Janeiro working as a freelance photographer.

website Maarten

img3

Peter-Jan
Vermeij

-author/translator-

..is a writing editor and a translating writer - with his contributions to Photo of the Week he is mainly trying to get a handle on what could be a writer's equivalent of the photographer's use of light.

website Peter-Jan

img4

Elske
Helmich

-author-

..graduated from the Performing Arts School in Utrecht, The Netherlands, and is now running workshops that use drama-based learning for teambuilding.

website Elske
Texts and photography –unless stated otherwise–
all rights reserved © 2010-2013 Maarten Zeehandelaar

#
#