This weeks Photo of the Week      

Photo of the Week 162
"Crisis"

OPEN THIS
EMAIL IN
A BROWSER


photo of this weeks photo of the week
Photo: Maarten Zeehandelaar

Kom je bij me zitten? Dan kunnen we even samen zijn, ik houd je hand wel vast als je bang bent.

Hoor je dat? Hoor je het gras ritselen en het dak boven onze hoofden kraken? Maar het stort niet in, daarvoor is de tijd er al te lang doorheen gegaan.

Denk je dat ze ons komen zoeken, of is het daar te warm voor? Heb jij al honger? Ik heb wel een appel, als je wilt kunnen we die delen.

Zit je lekker? Heb je geen last van je rug? Als we hier gaan liggen kunnen we dwars door het dak naar de wolken kijken
en kunnen we zien of er een vorm in zit die we kennen. Lijkt je dat leuk? Toe, blijf nog even bij me zitten, ik vind het zo fijn, jij toch ook?

Ik moet je iets vertellen, beloof me niet te schrikken want het is alleen maar lief. Ik hou van jou, een heleboel. Vind je het gek dat ik dat zeg? Dat ik van je hou? Misschien wist je het al wel. Daarom vind ik het zo heerlijk om hand in hand met jou in het hoge gras te liggen met een lege maag. Kom je morgen ook?

Text by: Elske Helmich

Translated text

Will you come sit with me so we can be together for a little while? I'll hold your hand if you're scared. You hear that? Do you hear the grass rustle, and the roof cracking over our heads? But it won't collapse. Time has passed through it far too long for that to happen. Do you think they will come looking for us, or is too hot? Are you hungry? I've got an apple, if you want we can share it. Are you comfortable? You didn't strain your back, did you? If we lie down here we can look up at the clouds right through the roof. Would you like that? Please, sit with me a little while longer, I am enjoying this so much, aren't you?

I have to tell you something. Promise you won't freak out, it's all nice and sweet. I love you, a lot. You think it weird I say that? That I love you? Perhaps you already knew. This is why I love it so much to hold hands with you, lying in the high grass with an empty stomach. Will you be here again tomorrow?

Translation: Peter-Jan Vermeij


Until the next Photo of the Week!

externe link externe link externe link

About the participants of the Photo of the Week


Photo
of the Week

img2

-project-

Maarten
Zeehandelaar

img2

-photographer-

Peter-Jan
Vermeij

img3

-author/translator-

Elske
Helmich

img4

-author-


Texts and photography –unless stated otherwise–
all rights reserved © 2010-2013 Maarten Zeehandelaar

#
#